Mimarlık Bölüm Başkanımızdan…

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Asım Divleli

Öğrencilerimize…

Mimarlık, insanlığın macerası ile başlayan, toplumun ve şehrin tarihsel ve mekânsal birikiminin ve dönüşümlerinin somut olarak okunabildiği, her an içerisinde olunan bir inşa etme pratiğinin adıdır. Bu birikimi kendi kuralları çerçevesinde anlamak, ayrıntılarını kavramak ve yeniden yorumlamak ise mimarlık eğitiminin temelindeki motivasyondur. Mimarlık mesleği ülke kalkınmasında önemli pay sahibi olan projelendirme ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlarken, şehri ve toplumu daha derinden kavrayabilmiş, nitelik olarak zenginleşmiş mimarların iş hayatına dahil olmaları son derece önemlidir.

Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, madde ve malzeme ile ilişkisini kurabilmiş, hem maddenin hem de teorinin bilgisine sahip geleceğin mimarlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Değişen, dönüşen ve tarih boyunca sürekli bir yerden bir yere akan, dinamik meslek bilgisinin kadim birikimi ve yeni değerleriyle tanışmak, özgün yorumlar üretme çabası içerisinde olmak, hareket halindeki insanı, zamanı, mekânı anlamak, nihai sonuç olarak mimarlık ve tasarım marifetiyle içinde yaşanılan ân’a ve mekâna yansıtmak programın hedefleri arasındadır.

Tarihsel birikimi görebilme, anlama, anlamlandırma ve yorumlama noktasında Samsun Üniversitesi’nin bütün sosyal bilimler ve fen bilimleri disiplinleri Mimarlık Bölümünün en büyük destekleyicisidir. Tüm lisans öğrencilerinin alabildiği Ortak Dersler Programı, “Tasarım, Mimarlık ve Şehir Araştırmaları Merkezi”, “Düşünce ve Sanat Araştırmaları Merkezi” ve sanat, sosyal bilimler, fen bilimleri alanlarındaki çeşitli atölyeler mimarlık öğrencilerini meslek hayatlarında önemli bir konuma taşıyan diğer avantajlar olacaktır. Mekansal nitelikleri ve potansiyelleri son derece yüksek, önemli bir endüstri mirası olan Ballıca Kampüsünde yer alan “Havacılık ve Uzay Bilimleri” ve “Mühendislik” fakültelerinin çeşitli bölümleriyle yapılacak işbirliği ve ortaklıkları ayrıca zikretmeliyim.

Aramıza katılacak müstakbel meslektaşlarımıza şimdiden hoş geldiniz diyorum.

Öğrenci Destek Hattı