Akademik Kadro

Anasayfa » Akademik Kadro

 

 

Abdullah Asım Divleli
Doktor Öğretim Üyesi |
Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölüm Başkanı

1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Geleneksel Türk Evinin Cephe Analizi: İstanbul-Zeyrek Semti Haydar Mahallesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. “Arap Ulus Kimliğinin İnşasında Tarihyazımı ve Mimarlık: Mısır Örneği” başlıklı doktora çalışmasını Mardin Artuklu Üniversitesi’nde tamamladı.
Mezun olduğu 2005 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında mimari proje ve uygulamaları yaptı. 2010-2022 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalıştı. 2015-2017 yıllarında Ürdün Üniversitesi 2017-2018 yıllarında ise Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. Akademik ilgi alanları, mültecilik ve mekan, milliyetçilik ve mimarlık, 19. ve 20. yüzyıl modern Arap mimarisidir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Emin Selçuk Taşar
Doktor Öğretim Üyesi |
Mimarlık Bölümü

Dekan Yardımcısı

2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Aslında Neyi Konuşuyoruz: Türkiye’de Cami Tartışmalarına (2009-2013) Yönelik Bir Söylem Analizi” başlıklı teziyle (2015) yüksek mimar; “Tahrir, Tasnif ve Tavsif: Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Şehir ve Mimari” teziyle de (2020) doktor unvanını aldı. Siirt (2013), Mardin Artuklu (2013-2021) üniversitelerinde çalıştı. Mart 2021 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Bazı akademik çalışmaları şunlardır: Türkiye’de Cami Gündemi, Medya ve Mimarlık (2009-2013): Şakirin, Mimar Sinan, Çamlıca ve Sancaklar Camileri Üzerine (Halil İbrahim Düzenli ile, Milel ve Nihal 2/2020), Turgut Cansever ve Mimarisinde Nazarî-Amelî İlişkisi (Türkiye Belediyeler Birliği İller Belediyeler Dergisi, 2019), Kutsal ve Muhayyel Arasında Osmanlı Mimarlık Tarihi: Osmanlı Mimarlık Tarih Yazımında Bir Yöntem Denemesi (Milel ve Nihal 2/2017), İhtiyaç Kavramının Mekan Politiği Çamlıca Camii Örneği (Sosyoloji Divanı 2016), Milel Ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi “Kutsal ve Mimari” (Enes Ateş ile, Milel ve Nihal 2/2017) özel sayısının editörlüğünü yapmıştır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Evrim Düzenli
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

1978 yılında Van’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında İstanbul’da özel bir şirkette mimar olarak çalıştı. 2001 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, Modern Kilise Yapılarında Varlık-Mekân Araştırması konulu tezini teslim ederek 2004 yılında bitirdi. Aynı yıl başladığı doktora eğitimini 2009 yılında Cumhuriyet Dönemi’nde (1923–1960) Modernite Düşüncesinin Mekânsal Kuruluşu: Merkez- Periferi Dinamikleri Bağlamında Trabzon Örneği başlıklı tezi ile tamamladı ve “doktor” unvanı aldı. 2002-2009 yılları arasında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2009-2015 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde, 2015-2018 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) ve 2018-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. MAÜ’nde Devlet Konservatuarı Müdürlüğü görevini yürüttü. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

Halil İbrahim Düzenli
Doçent Doktor | Mimarlık Bölümü

Dekan Yardımcısı

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede tamamladığı “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle (2005) yüksek mimar; “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” teziyle (2009) doktor unvanı aldı. Karadeniz Teknik (2001-2009), Mardin Artuklu (2009-2015), Fatih Sultan Mehmet Vakıf (2015-2018) ve İstanbul Şehir (2018-2020) üniversitelerinde çalıştı. Temmuz 2020 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesidir.

Akademik çalışma alanları şunlardır: Mimarlık tarihyazımı, İslam coğrafyasında mimarlık, 16-17. yüzyıl Osmanlı mimarisi, 20-21. yüzyıl mimarlık kuramları ve uygulamaları, Turgut Cansever, Ufkî Şehir, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi.

İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik 2009; 2019), Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza (Ö.İ.Tuluk ile, Klasik 2010), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim II (Y.Uğur, S.Aslaner, A.Arlı, E.Yücesoy ile, Ümraniye Belediyesi 2019) kitaplarının yanı sıra editörü olduğu kitaplar Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle / Jedan Graditelski Pokusaj: Mahale u Trabzonu i Sarajevu (Nüans 2007), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen vd. ile, Trabzon Valiliği 2010), Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi – Mimari – Cilt 8 (İSAM ve İBB Kültür AŞ. 2015), Ufki Şehir: Turgut Cansever’in İzinde (Klasik ve Esenler Şehir Düşünce Merkezi 2016)’dir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi-TALİD “Türk Mimarlık Tarihi” (Bilim ve Sanat Vakfı 2009) ile Şehir&Toplum Dergisi “Turgut Cansever” (A.Arlı ile, Marmara Belediyeler Birliği 2019) özel sayılarının editörlüklerini yapmıştır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Hande Eyüboğlu
Araştırma Görevlisi | İç Mimarlık Bölümü

 

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde 2013-2017 yılları arasında yapmıştır. 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine başlamış olup halen eğitimine devam etmektedir. Yaşlılık, yerinde yaşlanma ve konut konulu yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir. 2019 yılından beri Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

[email protected]


 

 

 

Melek Kutlu Divleli
Öğretim Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

2006 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2011 yılında Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde “2000’ler İstanbul’unda Yedi Cami” isimli tez çalışması ile tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Jordan/Amman Qasid Arabic Institute’de klasik ve modern Arapça eğitimi aldı. 2017 yılında başladığı Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi’nde “Iraklı mimar Rifat Chadirji: Düşünce Dünyası ve Mimarlığı” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. 2012 yılından beri yurt içi ve yurt dışında mimari proje atölyesi yürütücülüğü yaptı. 2020 yılının Şubat ayından itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları modern cami mimarisi, mimari tasarım, bölgesel mimarlık ve 20. yüzyıl modern Arap düşüncesi ve mimarlığıdır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Muhammet Talha Öksüzoğlu
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

1994 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 2017-2019 yılları arasında Emine Öğün&Mehmet Öğün Mimarlık’ta çalıştı. 2019-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevliliği yaptı. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2020 yılının Kasım ayından itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanı ‘Yapı Teknolojisi Tarihi’dir.

[email protected]


 

 

 

Mustafa Furkan Gündüz
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2018 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmekte. Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected]


 

 

 

Saadet Gündoğdu
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

1984’te Samsun’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) mimarlık Bölümü’nden Ocak 2009’da mezun oldu. Eylül 2009’da YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Programı Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Analitik Çözümlemesi ve Koruma Yöntemleri” isimli tez çalışmasını 2012’de tamamladı. Aynı yıl YTÜ Rölöve-Restorasyon Programı Dalı’nda başladığı doktora eğitimini “21. Yüzyıl Dönümünde İnsan Kaynaklı Afetlerde Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerin Yönetimi” isimli doktora tez çalışmasını Nisan 2019’da tamamladı.

2011-2013 yılları arasında Karabük Üniversitesi (KÜ) Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Karabük’te özel bir şirket olan Yapı Denetim Firması’nda mimar olarak çalıştı. 2014-2016 yılları arasında KÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Haziran 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” (Plural Heritages of Istanbul: The Case of the Land Walls) adlı TÜBİTAK araştırma projesinde araştırmacı olarak çalıştı.

2010 yılından itibaren “İstanbul/ Beykoz Yoros Kalesi” ve “Sinop Balatlar Kilisesi” Kazısı’nın arkeolojik kazı ekibinde görev almakta. Arkeolojik sit alanlarının korunması, afet risk yönetimi, savaş/ çatışma zamanlarında kültürel mirasın korunması, toplu göçün kültürel miras üzerindeki etkisi, kültürel peyzajın/ tarihi çevrenin korunması gibi konularda araştırma ve yayınlar yapmakta. Aralık 2019’dan itibaren Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Sedat Akdoğmuş
Araştırma Görevlisi | Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

2014 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında İstanbul’da Öğün Mimarlık ve 2013 yılında Kreatif Mimarlık’ta staj çalışmalarını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Kreatif Mimarlık’ta hastane başta olmak üzere çeşitli proje çalışmalarında yer aldı. 2019 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde “Turgut Cansever Düşüncesinde Yapı-Yapım Kavlamları ve Türk Tarih Kurumu Binası’nda Mimari Detay” teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında doktora eğitimine başladı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 Şubat ayı itibariyle Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

[email protected]


 

 

 

Sevcan Ekmekçioğlu
Öğretim Görevlisi | Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminde Erasmus değişim programıyla Göteborg Üniversitesi, Tasarım ve Zanaat Akademisi, Tasarım bölümünde bir dönem eğitim aldı. Mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda yat tasarımı, iç mimari yaptıktan sonra mobilya sektöründe çalışmaya başladı. Enza mobilya ve ardından 6 yıl Doğtaş- Kelebek mobilyanın tasarım ekibinde tasarımcı olarak çalıştı. Çalışma hayatı içerisinde başladığı İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans programını sosyal girişimcilik projelerinin tasarım girdisi konusunda yazdığı teziyle tamamladı. Serbest çalışma hayatına geçtikten kısa bir süre sonra İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı doktora programına başladı ve Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim görevlisi olarak atandı.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Tuğbanur Hekimoğlu
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Halen 2018 yılında Bursa Teknik Üniversitesi’nde başladığı Kentsel Tasarım yüksek lisans programında öğrenim görmektedir. “Kentsel Mekanlarda Gerçekleşen Sosyo-Ekonomik Ayrışmaların “Kapalı Siteler” Üzerinden Değerlendirilmesi: Bursa Biaport Evleri” başlıklı tez çalışmasına devam etmektedir.

[email protected]


 

 

 

Vedia Derda Taşar
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

Viyana Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi (Technische Universitaet Wien, Fakultaet für Architektur und Raumplanung), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Viyana Teknik Üniversitesi’nde başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul), Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim dalında “Koruma Amaçlı İmar Planlarında Uygulama Sorunları: Mardin Eski Kent Merkezi Örneği ” isimli tez çalışması ile tamamladı (2013). Doktorasını Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümünde “Network Toplumunda Kent: Kadıköy, Fatih ve Sultanbeyli Örnekleri” isimli tez çalışması ile tamamlamıştır (2018). Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected]


 

 

 

Zeyneb Ayla Kirenci Eruzun
Araştırma Görevlisi |
Mimarlık Bölümü

 

2014 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında ”Boyabat ve Geleneksel Ev Mimarisi- Çay Mahallesi Örneği” adlı tezi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında başlamış olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 2016-2017’de İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nde İstanbul geneli tarihi yapıların envanteri çalışmasında mimar olarak çalıştı. 2017-2020 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak mimari tasarım projeleri ve kentsel tasarım dersleri ile çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2020 yılı itibariyle akademik çalışmalarına Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir. Çalışma alanları; geleneksel mimari, kentsel tasarım, mimarlık eğitimidir.

[email protected]