Akademik Kadro

Anasayfa » Akademik Kadro

 

 

Abdullah Asım Divleli
Doktor Öğretim Üyesi |
Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölüm Başkanı

1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Geleneksel Türk Evinin Cephe Analizi: İstanbul-Zeyrek Semti Haydar Mahallesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. “Arap Ulus Kimliğinin İnşasında Tarihyazımı ve Mimarlık: Mısır Örneği” başlıklı doktora çalışmasını Mardin Artuklu Üniversitesi’nde tamamladı.
Mezun olduğu 2005 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında mimari proje ve uygulamaları yaptı. 2010-2022 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalıştı. 2015-2017 yıllarında Ürdün Üniversitesi 2017-2018 yıllarında ise Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. Akademik ilgi alanları, mültecilik ve mekan, milliyetçilik ve mimarlık, 19. ve 20. yüzyıl modern Arap mimarisidir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia

 


 

 

Cemal İrfan Çalışkan
Doktor Öğretim Üyesi | Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

1976 yılında Isparta’da doğdu. Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde bilimsel hazırlık ve yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 1998-2016 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerde yürütücülük görevi yaptı. Aynı dönem ileri üretim teknolojileri ve
bu teknolojilere uyumlu tasarım geliştirme kapsamında ar-ge süreçleri yürüttü. 2019-2022 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi bölümünde “Mimarlık ve Tasarım Alanında, Eklemeli İmalat DMLS Üretim Proses Parametrelerinin Fonksiyonel Kullanımı, Tasarım ve Üretim Destek Modeli” başlıklı doktora tez çalışmasını tamamladı. Çalışma alanları, eklemeli imalat teknolojileri, ileri üretim sistemleri, eklemeli imalat için tasarım, yapı fiziği, konformal soğutma kanallar, latis geometrileri üzerinedir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Researchgate


 

 

 

Emin Selçuk Taşar
Doktor Öğretim Üyesi |
Mimarlık Bölümü

Dekan Yardımcısı

2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Aslında Neyi Konuşuyoruz: Türkiye’de Cami Tartışmalarına (2009-2013) Yönelik Bir Söylem Analizi” başlıklı teziyle (2015) yüksek mimar; “Tahrir, Tasnif ve Tavsif: Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Şehir ve Mimari” teziyle de (2020) doktor unvanını aldı. Siirt (2013), Mardin Artuklu (2013-2021) üniversitelerinde çalıştı. Mart 2021 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Bazı akademik çalışmaları şunlardır: Türkiye’de Cami Gündemi, Medya ve Mimarlık (2009-2013): Şakirin, Mimar Sinan, Çamlıca ve Sancaklar Camileri Üzerine (Halil İbrahim Düzenli ile, Milel ve Nihal 2/2020), Turgut Cansever ve Mimarisinde Nazarî-Amelî İlişkisi (Türkiye Belediyeler Birliği İller Belediyeler Dergisi, 2019), Kutsal ve Muhayyel Arasında Osmanlı Mimarlık Tarihi: Osmanlı Mimarlık Tarih Yazımında Bir Yöntem Denemesi (Milel ve Nihal 2/2017), İhtiyaç Kavramının Mekan Politiği Çamlıca Camii Örneği (Sosyoloji Divanı 2016), Milel Ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi “Kutsal ve Mimari” (Enes Ateş ile, Milel ve Nihal 2/2017) özel sayısının editörlüğünü yapmıştır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Evrim Düzenli
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, Modern Kilise Yapılarında Varlık-Mekân Araştırması konulu tezini teslim ederek 2004 yılında bitirdi. Aynı yıl başladığı doktora eğitimini 2009 yılında Cumhuriyet Dönemi’nde (1923–1960) Modernite Düşüncesinin Mekânsal Kuruluşu: Merkez- Periferi Dinamikleri Bağlamında Trabzon Örneği başlıklı tezi ile tamamladı ve “doktor” unvanı aldı.

2009-2015 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde, 2015-2018 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) ve 2018-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Halen Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Modern mimarlık ve kent tarihi, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Fatma Sema Sekban
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

1984’te Kastamonu’da doğdu. 2002-2006 yılları arasında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans, 2007-2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Kastamonu’daki tarihi bir sahil yerleşiminin belgelenmesi üzerine çalıştığı ”Yakaören’de (İlişi/Cumayanı) Kırsal Sit Koruma Projesi” isimli teziyle mezun oldu. 2012-2019 yılları arasında doktora eğitimi aldığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden ”Kentsel Kültürel Miras Alanlarında Alan Yönetimi Deneyimleri ve Yerele Özgü Koruma-Yönetim Model Önerisi: Kastamonu Tarihi Şehir Merkezi Örneği” başlıklı teziyle mezun oldu.

2006’da özel sektörde mimar, 2007-2009 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2010-2014 yılları arasında proje ve uygulama alanlarında serbest mimarlık hizmetinde bulundu. 2014-2019 yılları arasında İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı bünyesinde uzman mimar olarak çalıştı. İstanbul özelinde UNESCO Dünya Miras Sözleşmesine ilişkin süreçleri takip etti, Koruma- Planlama, Koruma-Restorasyon, Risk Yönetimi, Eğitim Bilinçlendirme temalarıyla ilişkili projelerin koordinasyonunu yürüttü. Çocuklar, bebekler ve bakım verenler için adil mekanlar üzerine kurduğu sosyal girişimiyle 2020-2023 yılları arasında TÜBİTAK-BİGG programıyla Acıbadem Üniversitesi’nde ve farklı programlarla İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Teknopark gibi kurumların kuluçka merkezlerinde yer aldı.

Koruma uzmanı mimar olan Sekban, mesleki deneyimi boyunca akademisyen, kazı mimarı, özel sektör çalışanı, serbest mimar, kamu çalışanı ve girişimci olarak farklı rollerle mimarlık alanında farklı edinimler kazandı.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Gökhan Genç
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Mezun olmasının ardından, özel sektörde Kayseri ve İstanbul olmak üzere çeşitli firmalarda, yapılarda mimari projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında, projelerden sorumlu mimar olarak bulundu. Gazi Üniversitesi’nde 2013 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında “Tokat Mustafa Ağa Hamamı Koruma Restorasyon Önerisi” teziyle tamamladı. Yüksek lisans sürecinin ardından, 2016 yılında başladığı doktora eğitimini ise “Tarihi yapıların enerji verimli iyileştirilmesi için bir karar destek sistemi önerisi” isimli tezi ile tamamlayarak, doktor ünvanı aldı. Osmaniye Korkut Ata (2014-2016) ve Gazi Üniversitelerinde (2016-2022) araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Nisan 2022 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bazı akademik çalışmaları şunlardır: Energy Efficient Improvement of Historic Buildings: a Case Study in Sinop (Genç ve Beyhan, 2021), Biyofilik Kavramının Tarihi Binalar Bağlamında Değerlendirilmesi: Tokat Mustafa Ağa Hamamı (Genç, Selçuk ve Beyhan, 2018), The Comparison of Architectural Heritage Documentation Techniques Over Mustafa Ağa Bath Located in the Commodity Center of Tokat (Genç, Sağıroğlu, 2016).

[email protected]


 

 

 

Halil İbrahim Düzenli
Doçent Doktor | Mimarlık Bölümü

Dekan Yardımcısı

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede tamamladığı “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle (2005) yüksek mimar; “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” teziyle (2009) doktor unvanı aldı. Karadeniz Teknik (2001-2009), Mardin Artuklu (2009-2015), Fatih Sultan Mehmet Vakıf (2015-2018) ve İstanbul Şehir (2018-2020) üniversitelerinde çalıştı. Temmuz 2020 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesidir.

Akademik çalışma alanları şunlardır: Mimarlık tarihyazımı, İslam coğrafyasında mimarlık, 16-17. yüzyıl Osmanlı mimarisi, 20-21. yüzyıl mimarlık kuramları ve uygulamaları, Turgut Cansever, Ufkî Şehir, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi.

İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik 2009; 2019), Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza (Ö.İ.Tuluk ile, Klasik 2010), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim II (Y.Uğur, S.Aslaner, A.Arlı, E.Yücesoy ile, Ümraniye Belediyesi 2019) kitaplarının yanı sıra editörü olduğu kitaplar Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle / Jedan Graditelski Pokusaj: Mahale u Trabzonu i Sarajevu (Nüans 2007), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen vd. ile, Trabzon Valiliği 2010), Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi – Mimari – Cilt 8 (İSAM ve İBB Kültür AŞ. 2015), Ufki Şehir: Turgut Cansever’in İzinde (Klasik ve Esenler Şehir Düşünce Merkezi 2016)’dir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi-TALİD “Türk Mimarlık Tarihi” (Bilim ve Sanat Vakfı 2009) ile Şehir&Toplum Dergisi “Turgut Cansever” (A.Arlı ile, Marmara Belediyeler Birliği 2019) özel sayılarının editörlüklerini yapmıştır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Hande Eyüboğlu
Araştırma Görevlisi | İç Mimarlık Bölümü

 

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde 2013-2017 yılları arasında yapmıştır. 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine başlamış olup 2021 yılında “Yaşlılık, Yerinde Yaşlanma ve Konut” başlıklı yüksek lisans tez çalışması ile tamamladı. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde doktora eğitimine başlamış olup halen devam etmektedir. 2019 yılından beri Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları: Konut, Tasarım, Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik.

Bazı akademik çalışmaları şunlardır: Eyüboğlu, H. & Zorlu, T. (2021). Yerinde Yaşlanma ve Konutlarda Yaşama Mekanlarının Tasarımı . Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 14 (2) , 59-69, Eyüboğlu, H. & Zorlu, T. (2021). İç Mekânda Mekânsal Davranış Üzerine Bir Değerlendirme: Kütüphane Örneği . Sanat ve Tasarım Dergisi , (27) , 223-241, Büyükçam, S. F., & Eyüboğlu, H. (2022). An evaluation on the adaptive reuse of monuments with a focus on sustainability. Open House International, (ahead-of-print), Eyüboğlu, H., & Büyükçam, S. F. (2022). Lisans ve Lisansüstü Derslerle Türkiye’de Güncel İç Mimarlık Eğitimi. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Mimarlık Dergisi, 6(2).

[email protected]

 


 

 

 

Mehmet Salih Özalp
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

1997 yılında Van’da doğdu. 2020 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede birinci sınıf stüdyosunda atölye yürütücüsü olarak yer aldı (2020-2021). Yer aldığı “Bosna’dan Anadolu’ya Dostluk Köprüsü” proje kapsamında deneme yazdı. Mimari tasarımda bilişim alanında “Tiflis, Gldani Mikro Bölgeleri Bağlamında Kentsel Verilerin Etmen-Tabanlı Parametrik Tasarım Modellemesi” çalışmayla MSTAS’ta bildiri yayınladı. OKTAA Atölye ile katıldığı yarışmalardan “Muğla, İztuzu Manifesto”, “Konya, Vaha” ve “İstanbul, Sinan Yolu” projelerinden çeşitli dereceler aldı. Almanya’da bulunan “Architecture Energie Plus” ofisinde proje tasarımlarında olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim alanında Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. 2022 yılında Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

[email protected]


 

 

 

Melek Kutlu Divleli
Öğretim Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

2006 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2011 yılında Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde “2000’ler İstanbul’unda Yedi Cami” isimli tez çalışması ile tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Jordan/Amman Qasid Arabic Institute’de klasik ve modern Arapça eğitimi aldı. 2017 yılında başladığı Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi’nde “Iraklı mimar Rifat Chadirji: Düşünce Dünyası ve Mimarlığı” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. 2012 yılından beri yurt içi ve yurt dışında mimari proje atölyesi yürütücülüğü yaptı. 2020 yılının Şubat ayından itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları modern cami mimarisi, mimari tasarım, bölgesel mimarlık ve 20. yüzyıl modern Arap düşüncesi ve mimarlığıdır.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Muhammet Talha Öksüzoğlu
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

1994 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 2017-2019 yılları arasında Emine Öğün&Mehmet Öğün Mimarlık’ta çalıştı. 2019-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevliliği yaptı. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2020 yılının Kasım ayından itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanı ‘Yapı Teknolojisi Tarihi’dir.

[email protected]


 

 

 

Mustafa Furkan Gündüz
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

1995 yılında Ankara’da doğdu. 2018 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2022 yılında Gazi Üniversitesi’nde ‘’Yüksek Yapılarda Fotovoltaik Panel Kullanımının Cephe Bağlamında İncelenmesi’’ isimli tez çalışması ile tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Mimarlık Programında doktora eğitimine başladı. Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde tamamlanan projelerde tasarım, mimari proje ve şantiye takibi görevlerinde yer aldı. 2020 yılı Şubat ayından beri Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta. Çalışma alanları; Yapı Bilgisi, Mimarlıkta Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Kullanımı, Yapı Elemanları, Yapı Malzemesi.

[email protected]


 

 

 

Saadet Gündoğdu
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı

1984’te Samsun’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) mimarlık Bölümü’nden Ocak 2009’da mezun oldu. Eylül 2009’da YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Programı Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Analitik Çözümlemesi ve Koruma Yöntemleri” isimli tez çalışmasını 2012’de tamamladı. Aynı yıl YTÜ Rölöve-Restorasyon Programı Dalı’nda başladığı doktora eğitimini “21. Yüzyıl Dönümünde İnsan Kaynaklı Afetlerde Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerin Yönetimi” isimli doktora tez çalışmasını Nisan 2019’da tamamladı.

2011-2013 yılları arasında Karabük Üniversitesi (KÜ) Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Karabük’te özel bir şirket olan Yapı Denetim Firması’nda mimar olarak çalıştı. 2014-2016 yılları arasında KÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Haziran 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” (Plural Heritages of Istanbul: The Case of the Land Walls) adlı TÜBİTAK araştırma projesinde araştırmacı olarak çalıştı.

2010 yılından itibaren “İstanbul/ Beykoz Yoros Kalesi” ve “Sinop Balatlar Kilisesi” Kazısı’nın arkeolojik kazı ekibinde görev almakta. Arkeolojik sit alanlarının korunması, afet risk yönetimi, savaş/ çatışma zamanlarında kültürel mirasın korunması, toplu göçün kültürel miras üzerindeki etkisi, kültürel peyzajın/ tarihi çevrenin korunması gibi konularda araştırma ve yayınlar yapmakta. Aralık 2019’dan itibaren Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Sedat Akdoğmuş
Araştırma Görevlisi | Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

2014 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında İstanbul’da Öğün Mimarlık ve 2013 yılında Kreatif Mimarlık’ta staj çalışmalarını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Kreatif Mimarlık’ta hastane başta olmak üzere çeşitli proje çalışmalarında yer aldı. 2019 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde “Turgut Cansever Düşüncesinde Yapı-Yapım Kavlamları ve Türk Tarih Kurumu Binası’nda Mimari Detay” teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında doktora eğitimine başladı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 Şubat ayı itibariyle Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Bazı akademik çalışmaları şunlardır: Bir Bina Üç Katman: Ankara Türk Tarih Kurumu Binasının(1951-67) Tasarım Katmanları Üzerinden Turgut Cansever’in 16 Yılı (Halil İbrahim Düzenli ile, “Tasarım ve Katmanlaşma” Temalı Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu, 2019), Fossati̇ Kardeşlerin Ayasofya Onarımları: Onarım Mı, Tasarım Mı? (Uluslararası Ayasofya Sempozyumu, 2020), Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi’nde Caminin Mahfil ve Strüktür Sistemi (XI. Üsküdar Sempozyumu, 2021), Ayasofya’yı Tarihselleştirmek: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Metinlerinde Ayasofya Kavrayışları (II. Ayasofya Sempozyumu, 2022).

[email protected]


 

 

 

Sevcan Ekmekçioğlu
Öğretim Görevlisi | Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminde Erasmus değişim programıyla Göteborg Üniversitesi, Tasarım ve Zanaat Akademisi, Tasarım bölümünde bir dönem eğitim aldı. Mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda yat tasarımı, iç mimari yaptıktan sonra mobilya sektöründe çalışmaya başladı. Enza mobilya ve ardından 6 yıl Doğtaş- Kelebek mobilyanın tasarım ekibinde tasarımcı olarak çalıştı. Çalışma hayatı içerisinde başladığı İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans programını sosyal girişimcilik projelerinin tasarım girdisi konusunda yazdığı teziyle tamamladı. Serbest çalışma hayatına geçtikten kısa bir süre sonra İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı doktora programına başladı ve Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim görevlisi olarak atandı.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia

 

 


 

 

Süheyla Koç
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

 

1986 yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Ocak 2009’da mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında yüksek lisansa başladı. Kerpiçten inşa edilen sivil mimari mirasın korunması ve kerpiç malzemenin rehabilitasyonu üzerine çalıştığı “Konya Karahüyük Korkmaz Evi Restorasyon Projesi” başlıklı yüksek lisans tezini 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında İTÜ Restorasyon Programında doktora eğitimine başladı. “Modernleşme Sürecinin Geleneksel Ahşap Dinî Yapıların Korunması ve Restorasyonu Üzerindeki Etkileri, Türkiye ve Japonya Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma” başlıklı tez ile doktor ünvanını aldı. Bu süreçte 2014-2015 yıllarında değişim öğrencisi olarak Tokyo Üniversitesi’nden dersler aldı. 2016-2017 yılları arasında ise Japon Foundation doktora araştırma bursiyeri olarak Tokyo Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Mezun olduğu 2009 yılından bu yana özel sektörde hem ücretli mimar hem de işveren olarak farklı türde pek çok tarihi yapının koruma ve restorasyon projelerini hazırladı. 2018-2021 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2017’de ICOMOS Türkiye üyesi oldu. Uluslararası Ahşap Bilimsel Komitesi (IIWC) ve Uluslararası Yöresel Mimari Mirasın Korunması Bilimsel Komitesine (CIAV) uzman üye olarak katıldı. 2021-2024 yılları arasında ICOMOS Yetişmekte Olan Genç Uzmanlar Çalışma Grubunun (EPWG) Genel Koordinatörlüğünü yaptı. Ekim 2023’ten itibaren de Uluslararası Ahşap Bilimsel Komitesi’nin Genel Sekreterliği ve Avrupa Temsilciliği görevini sürdürmektedir.Çalışma alanları, kültürel mirasın korunması, geleneksek malzemeler ve üretim yöntemleri, geleneksel teknikler, tarihi çevre koruma, özgünlük, Asya mimarlığı ve tarihi yapıların iklim değişikliği ve nöromimari ile ilişkisidir.

[email protected]| Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Tuğbanur Hekimoğlu
Araştırma Görevlisi | Mimarlık Bölümü

 

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, 2022 yılında, Bursa Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı’nda, “Kentsel Mekanda Gerçekleşen Sosyo-Ekonomik Ayrışmaların Kapalı Site Yerleşimleri Üzerinden Değerlendirilmesi: Bursa Biaport Evleri” başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Aynı yıl başladığı Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından itibaren Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları; Kentsel Tasarım, Kent Sosyolojisi ve Kentsel Ayrışma konularıdır.

[email protected]


 

 

 

 Tülay Zıvalı
 Doktor Öğretim Üyesi  | Mimarlık Bölümü

 

Delft Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Yapılı Çevre Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Şehircilik Anabilim Dalı’nda ”Bridging the Bulevar: Transforming the Former Frontline in Mostar, by Using the Existing Network of Public Space in the City” başlıklı tezi ile tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde başladığı doktora programına 2022 yılında “Cultural Encounters of Ethnic Identities: An Ethnographic Study Of Belonging in the Urban Landscape Of Sarajevo” adlı tezi ile tamamladı. 2017-2022 yılları arası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Mart 2023 itibari ile Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesidir.Akademik çalışma alanları: kent sosyolojisi, kentsel çalışmalarda sosyal araştırma yöntemleri, kamusal alanda sosyo-mekânsal modeller, bölünmüş ve çok kültürlü şehirler ve toplumlar, savaş sonrası rehabilitasyon, göç çalışmaları.

[email protected] | Yayınlar için tıklayınız: Academia


 

 

 

Vedia Derda Taşar
Doktor Öğretim Üyesi | Mimarlık Bölümü

 

Viyana Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi (Technische Universitaet Wien, Fakultaet für Architektur und Raumplanung), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Viyana Teknik Üniversitesi’nde başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul), Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim dalında “Koruma Amaçlı İmar Planlarında Uygulama Sorunları: Mardin Eski Kent Merkezi Örneği” isimli tez çalışması ile tamamladı (2013). Doktorasını Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümünde “Network Toplumunda Kent: Kadıköy, Fatih ve Sultanbeyli Örnekleri” isimli tez çalışması ile tamamlamıştır (2018).
Akademik çalışma alanları: Ağ Toplumu ve ağ kentleri, kentsel sosyoloji, kent tarihi ve kent kuramlarıdır. Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

[email protected]


 

 

 

Zeyneb Ayla Kirenci Eruzun
Araştırma Görevlisi |
Mimarlık Bölümü

 

2014 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında ”Boyabat ve Geleneksel Ev Mimarisi- Çay Mahallesi Örneği” adlı tezi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında başlamış olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 2016-2017’de İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nde İstanbul geneli tarihi yapıların envanteri çalışmasında mimar olarak çalıştı. 2017-2020 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak mimari tasarım ve kentsel tasarım atölyeleri ile çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2020 yılı itibariyle akademik çalışmalarına Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir. Akademik çalışma alanları, mimarlık eğitimi, bilişsel bilim, nöro-mimari, mimarlık ve çevre psikolojisi, geleneksel mimaridir.

[email protected]


Öğrenci Destek Hattı