2020-2021 Akademik Çalışmalarımız

Fakültemiz öğretim elemanlarının Ocak 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında yaptıkları akademik çalışmaları dikkatlerinize sunarız.

Makale/ Kitap Bölümü

Divleli, Melek Kutlu, 2021. “İhtiyaç ve İdeolojik Sarmalı Açısından Taksim Camisi”, Umran Dergisi, Sayı: 323-324, s. 9-13. umrandergisi.com.tr/ihtiyac-ve-ideolojik-catisma-sarmali-acisindan-taksim-camisi-cn7212.html

Düzenli, Evrim, 2020. “Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2020’nin Ardından”, Arredamento Mimarlık, Sayı: 343, s. 92.

Düzenli, Evrim, 2020. “Trabzonda Kentsel Hafızanın İnşası ve Lambert Planı”, Mimari Yansımalar, YEM Yayınları, İstanbul.

Düzenli, Evrim, Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Mardin’de İki Modern İnşa: Mardin Kışlası (1887-1891) ve Müzeye Dönüşümü (2008-2009)”, İdealkent: Kent Araştırmaları, Cilt: 11, Sayı: 30, s. 648-677. dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/54964/769983

Düzenli, Halil İbrahim, 2021. “Mimar Turgut Cansever Kimdi, Çabası Ne İdi?”, Kent (Çözüm Üreten Kentler) Dergisi, Sayı: 4, s. 78-89. mbbkulturyayinlari.com/dergiler/kent-cozum-ureten-kentler-4/

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Tamir, Tadil ve Tarih: Turgut Cansever Restorasyonlarının Anlamsal İçeriği”, Ege Mimarlık, Sayı: 108 (2020/4), s. 48-55. egemimarlik.org/108/8.pdf

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Kiliseden Camiye Dönüştürme ve İstanbul’da Kiliseden Dönüştürülen Camiler Hakkında Notlar”, FSM İlmî Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı: 16, s. 387-423. dergipark.org.tr/en/pub/fsmia/issue/58868/849235

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2020’nin Ardından”, Arredamento Mimarlık, Sayı: 343, s. 97.

Eruzun, Zeyneb Ayla Kirenci; Saatçi, Suphi, 2021. “An Analysis of the Plan and Facade Typologies of Boyabat Traditional Turkish Houses”, Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, Vol. 28, No. 1, pp. 40-55. sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/27947

Eyüboğlu, Hande; Zorlu Tülay, 2021. “İç Mekanda Mekansal Davranış Üzerine Bir Değerlendirme: Kütüphane Örneği”, Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 27, s. 223-241. dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/63071/958274

Gündoğdu, Saadet; Ünal, Zeynep Gül, “Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi”, (Management Of Risks for Historic Environment In Mass Migration and Return Processes Due to War/ Armed Conflict), Online Journal of Art and Design, Volume 8, Issue 4, 2020, pp. 25-56. adjournal.net/articles/84/842.pdf

Gündoğdu, Saadet; Ünal, Zeynep Gül, 2020. “Yeniden Bağlanmak: İnsan Kaynaklı Afetlere Bağlı Zorunlu Göçler Sonrası Eve Dönüş Sürecine Kültür Mirasının Katkısı”, Kültür Politikası, YILLIK 2019, “Zorunlu Göç ve Kültürel Üretim” İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), Ed: Nevra Ertürk, Deniz Ünsal. İletişim Yayınları. [Reconnecting: The Contribution of Cultural Heritage to The Return Home After Forced Migrations due to Human Induced Disasters. Cultural Policy Yearbook 2019, İstanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Center (KPY) Ed: Nevra Ertürk, Deniz Ünsal. İletişim]. iletisim.com.tr/dergiler/kultur-politikasi-yillik/5/sayi-2-cultural-policy-yearbook-2019/10044/reconnecting-the-contribution-of-cultural-heritage-to-the-return-home-after-forced-migrations-due-to-human-induced-disasters/11825

Gündoğdu Saadet; Ünal, Zeynep Gül, 2020. “Güvenlik Sorunlarına Bağlı Gelişen Zorunlu Toplu Göçlerin Tarihi Çevre Üzerindeki Etkisi”. Çevre ve Ahlak kitabı, Ed. İ. Koyucu, İ. Demir, E. Debik, H. Karan, Çevre Vakfı Yay., İstanbul., s. 203-218.

Taşar, Emin Selçuk; Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Türkiye’de Cami Gündemi, Medya ve Mimarlık (2009-2013): Şakirin, Mimar Sinan, Çamlıca ve Sancaklar Camileri Üzerine”, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, s. 299-332. dergipark.org.tr/tr/pub/milel/issue/58504/804017

Bildiri

Ekmekçioğlu, Sevcan; Ekmekçioğlu Deniz, 2020. “User approaches to five R’ s of zero waste”, 3. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2020)

Eyüboğlu, Hande; Zorlu, Tülay, 2021. “Yerinde Yaşlanma ve Konut Yaşama Mekanlarının Tasarımı”, 11. Ulusal Yaşlılık Kongresi (9 Nisan 2021).

Gündoğdu, Saadet; Ünal Z. G., 2020. “Protection of Cultural Heritage in Case of Forced Mass Migrations and its Contribution to Community Rehabilitation during Return Process”, 8th ICBR (International Conference on Building Resilience) Lisbon Book of Papers, Risk and Resilience in Practice: Vulnerabilities, Displaced People, Local Communities and Heritages. Seprember 2020, Lisbon, s. 490- 496, ISBN: 978-989-54741-0-3.

Gündoğdu, Saadet; Fidan F., 2020. “Zonguldak Çatalağzı Lavuarı”, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI | 2020, DOCOMOMO, poster sunum ve kitap özeti.

Gündüz, Mustafa Furkan; İlerisoy, Zeynep Yeşim, 2021. “Evoluatian of Photovoltaic Systems on Facade Applications in Multi-Storey Buildings”, Middle East International Conference-5.

Seminer/Söyleşi

Düzenli, Halil İbrahim; Öğün, Mehmet, 2021. “Erken Dönem Türk Halısı” kitabı üzerine söyleşi, Albaraka Kültür ve Sanat Yayıncılık YouTube Kanalı, 6 Haziran 2021. youtu.be/vePghNrIyXI

Düzenli, Halil İbrahim, 2021. “Turgut Cansever: ‘İdrak ve İnşa’ Kitabı Bağlamında”, Doğu Batı Bilim Sanat Derneği YouTube Kanalı, 8 Nisan 2021. youtu.be/trAfqteN3Hs

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “İslam Coğrafyası ve Mimari”, Türkiye’nin Birikimi Cuma Konferansları Program Dizisi, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 25/12/2020.

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Minyatür”, Mimarlık ve Temsil Program Dizisi, Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 27/11/2020.

Düzenli, Halil İbrahim, 2020. “Mimarlığa Bakışlar”, Öteki Buluşmalar Program Dizisi, Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20/10/2020.

Düzenli, Halil İbrahim, (Koordinatör ve Moderatör), Mekansız Konuşmalar Program Dizisi, Mimar Sinan Mühendisler Birliği-MSMB Mimarhane.

Gündoğdu, Saadet, 2021. “Göç ve Kültürel Miras”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyopark Disiplinlerarası Göç Çalışmaları Seminerleri (5 Mart 2021). https://youtu.be/8-kvPUTkrmM

Kirenci Eruzun, Zeyneb Ayla, 26.11.2020, “Kültürel Miras Bağlamında İstiklal Caddesi Pasajlarının Yeniden Kullanım ile Canlandırılması”, “Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması Beyoğlu için Öneriler” Konferans, çevrimiçi sunum, YTÜ Turay tarafından düzenlenmiştir.

Taşar, Emin Selçuk, 2021. “İslam Mimarisi”, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (3 Nisan 2021).

Atölye/Çalıştay Katılımları

Gündoğdu, Saadet, 2020. İtalya “Universita Politecnica delle Marche” Üniversitesinde “Doctoral School in Sciences of Engineering” isimli doktora programında Mayıs- Haziran 2020 döneminde uzaktan eğitim ile “Cultural Landscapes Stragies for recognising, protecting and conserving the cultural heritage” isimli doktora dersini sunum ve metin teslimi ile tamamlayıp sertifika almıştır.

Gündoğdu, Saadet, 2020. Yaşar Üniversitesi’nde “Türkiye- AB İlişkilerinde Göç” başlıklı AB Jean Monnet Kürsüsü altında 2020 yılı Ağustos ayında çevrimiçi olarak düzenlenen, 5 gün 10 oturumdan oluşan yaz Akademisi programını metin teslimi ile tamamlayıp sertifika almıştır. Gökay ÖZERİM koordinatörlüğünde düzenlenen “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Jean Monnet Kürsüsü Yaz Akademisi” uluslararası göçle ilgili kavram ve konuları Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin dinamikleri kapsamında tartışmayı ve bu konulara ilişkin temel bilgileri paylaşmayı amaçlamıştır.

Taşar, Vedia Derda, 2020. Samsun İli Etki ve Etkilenebilirlik Analizi İstişare Toplantısı, Çalıştay Programı, Katılımcı, 14-15 Aralık 2020.

Diğer

Divleli, Abdullah Asım; Taşar, Emin Selçuk; Akdoğmuş, Sedat, 2021. “Yüzyılı Anlamak İçin 100 Mimari Eser”, Cins Dergi, Sayı: 69 (Haziran 2021), s. 38-39. gzt.com/infografik/arkitekt/yuzyili-anlamak-icin-100-mimari-eser-4394

Öğrenci Destek Hattı