Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Merkezi Kuruldu

Yeni kurulan araştırma merkezimiz, fakültemiz akademisyen ve öğrencilerinin araştırma ve tasarım odağı haline gelecek! Merkezimiz, kuruluş çalışmalarının başladığı andan itibaren dört çalışmaya imza attı.

Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi doğrudan uygulamaya yönelik; mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent yönetimi, tarihi ve kültürel miras proje faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleriyle uygulama alanına dair saha çalışmalarının yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda üniversitemizde bulunan bölümlerden/programlardan azami surette faydalanılacak ve araştırma ve uygulamalarla bölüme/programa katkılar sağlayacaktır.

Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi farklı disiplinlerden gelen araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinde uzmanlaşmayı planlayan merkez, özelde Samsun’un genelde bütün şehirleşme hareketlerinin toplumsal, ekonomik, tarihi, mimari ve mekansal gelişimi ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç ve mekansal ilişkiler üzerine çalışmalarla da ulusal ve uluslararası akademik katkılar yapmayı planlamaktadır. Bilişim ve mühendislik alanlarındaki araştırmacıların sosyal ve beşeri bilimlerdeki araştırmalara katkıda bulunan gündemlerine bilişimi dahil ederek sosyal ve beşeri bilimlerdeki araştırmacıların bilişim ve mühendislik alanlarındaki yazılım ve teknolojileri görüp bu alandaki geliştirme çalışmalarına sosyal ve beşeri bilim gündemlerine dahil etmek amaçlanacaktır.

Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki çalışmalar, üniversitemizde bulunan Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki araştırmacılarla yapılacak işbirliliğiyle araştırmaların/çalışmaların etkisinin ulusal ve uluslararası katkılarının arttırılması da planlanmaktadır. Üretilecek veri setleri aynı zamanda çeşitli araştırmacıların hizmetine sunularak tez, araştırma, makale ve kitap olarak değerlendirilebilecektir. Güncel mimarlık ve şehir çalışmaları alanında yürütülecek çalışmalar ise mimarlıktan tarihe, sosyolojiden psikolojiye, politika yapımından ekonomiye kadar birçok alandaki tartışmalara katkı sağlayacak özelliklere sahip olacaktır.

Merkezimizin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar:

  • Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimari Proje Danışmanlığı
  • Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Giriş Kapısı Yenileme Projesi
  • Samsun Üniversitesi Araştırma Merkezleri Toplantı Salonu Mimari Projesi ve Uygulaması
  • Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Cami ve Öğrenci Merkezi Mimari Projesi